Carlsen Fritzøe

Enfinity har levert intranett til Carlsen Fritzøe i vår egen publiseringsløsning, Plenum.

Intranettets oppgave er å formidle informasjon ut til alle Carlsen Fritzøes 18 lokalavdelinger på Østlandet. De ansatte kan nå finne nyttig intern informasjon, rutiner, avtaler og andre dokumenter samlet på en plass.

Enfinity har integrert Intranettet mot Active Domain-brukerne (AD) hos Carlsen Fritzøe, slik at alle ansatte har tilgang uansett hvor de måtte befinner seg. Intranettet er tilpasset pc, nettbrett og mobil, samt håndterminalene som benyttes i lagerlokalene.

I tillegg til å vise konsernnyheter, avtaler og viktig dokumenttilknytninger kan Carlsen Friitzøe også opprette artikler i ulike avdelinger. Det er også gjort plass til litt mer lettbent informasjon som bursdager, arrangementer og månedens ansatte. Dette skal bidra til et levende intranett, som det er interessant å oppsøke ofte for oppdateringer. 

Gjennom prosjektet har Enfinity og Carlsen Fritzøe sørget for god informasjonsflyt mellom selskapet og de ansatte.