Klassisk Musikk

Enfinity har utviklet nettsiden Klassiskmusikk.com i vårt CMS, Plenum. Utover tradisjonell nettsidefunksjonalitet er det blant annet også satt opp integrasjon mot Vipps og en egen abonnementsløsning.

I Plenum får Klassisk Musikk enkelt publisert innhold. Dette nettstedet tar i bruk mange av de ulike formatene som er tilgjengelige i publiseringsløsningen på sine annonse- og partnersider.

CMSet har en egen løsning for abonnementshåndtering, og det er mulighet for krysspublisering av annonser og artikler til Facebook og andre sosiale medier.

I samarbeid med Klassisk Musikk har vi også utviklet en integrasjon mot Vipps betalingsløsning, en abonnementsløsning og Min side som nettstedets abonnenter kan bruke for oppdatering av egne opplysninger. 

Vi videreutvikler frontend og backend fortløpende ved behov. Her bidrar vi med løsningsforslag, og bistår gjennom hele prosessen fra ide til design og frem til sluttproduktet leveres på nettsiden. 

Om Klassisk Musikk

Klassiskmusikk.com er en nyhetssside med fokus på klassisk musikk, opera og dans. Tidligere ble innholdet utgitt i papirversjon under navnet Klassisk Musikkmagasin. Nettsiden publiserer nyheter, arrangementer og informasjon til musikkinteresserte.