Saga Welco

Enfinity har i samarbeid med Marketing Services levert en nettside i vårt eget CMS, Plenum, med flere kreative løsninger for dette globale shippingselskapet.

Nettsiden beriker selskapets profil gjennom bruk av komplimentære farger, valg av skrifttyper og god disposisjon som skaper god dynamikk i uttrykket. Kreative løsninger på både flåtevisning og teknologier er med på å skape et levende og interessant bedriftsnettsted. 

Plenum CMS er som skapt for slike nettsider og gjør det enkelt for selskapets egne markedsansvarlige å håndtere, publisere og oppdatere innhold.
Her er det stor fleksibilitet og mulighet for å oppdatere artikler, flåte, informasjon om teknologi, samt administrere kontorinformasjon og handelsruter.

Om Saga Welco

Saga Welco AS er et globalt shipping-selskap med en flåte på 53 skip. Selskapet har sitt hovedkontor i Tønsberg, og en rekke regionkontorer både i Europa, Asia, Nord-Amerika og Asia. Saga Welco frakter gods over hele verden og har i dag 13 aktive fraktruter.