Sandefjord Næringsforening

Sandefjord Næringsforening (SNF) har vært trofast kunde hos Enfinity i mange år. Vi har levert webdesign, publiseringsverktøy (CMS) og konsulenttjenester til SNF i over 12 år.

Enfinity har levert følgende tjenester for SNF:

Nytt design

SNF ønsket å forenkle og gjøre viktig informasjon lettere tilgjengelig på sine nettsider. SNF har brukt innsikten de har til å løfte fram det mange "klikker på" som aktiviteter og nyheter.

Ny profilguide

Enfinity har samabeidet med Katrine Oppebøen-Bjerke i designbyrået Moloko om spissing av grafisk profil og oppsett av nytt webdesign. Gjennom analyse og godt samarbeid har SNF nå fått en praktisk profilguide som kan benyttes i det daglige arbeidet.

Ny CRM

Samtidig som vi har jobbet med nytt design og oppgradert publiseringsverktøyet Plenum, har Enfinity også laget et nytt medlemsoppfølgingssystem (CRM) for SNF. Det har der vært fokus på at flere manuelle prosesser skal bli automatisert og også gi SNF bedre oversikt over hvert enkelt medlem. CRM-løsningen er nå en integrert del av CMS-verktøyet slik at SNF har én løsning og ett admin å forholde seg til.

Integrasjon mot PowerOffice GO

CRM-løsningen er også integrert mot regnskapssystemet PowerOffice Go, slik at prosessen med fakturering av medlemskontingent nå gjøres på sekunder, og tidkrevende og kompliserte prosesser er erstattet med automatikk.

Videre benytter SNF Plenums E-DM modul for sine nyhetsbrev og invitasjoner. E-DM modulen er integrert mot påmeldingsmodulen, slik at alle deltakere som melder seg på SNF arrangement også for info om andre påmeldte.


Om Sandefjord Næringsforening

I 1972 ble Sandefjord Industriforening etablert. I 2002 endret foreningen navn til Sandefjord Næringsforening (SNF).

SNF jobber for og med næringslivet i kommunen, og deres 555 medlemmer representerer et stort mangfold av bransjer, størrelser og geografi. Sandefjord Næringsforening er en av de største og viktigste møteplassene for det lokale næringslivet og gjennomfører årlig et stort antall arrangementer med faglig innhold.