Personvernerklæring


Publisert

Denne nettsiden eies og administreres av Enfinity AS.

Enfinity behandler personopplysninger i henhold til gjeldende lover om personvern. Vi behandler slike opplysninger på en trygg og sikker måte.

Personopplysningsloven omhandler blant annet hvilke rettigheter du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettsiden vår og generell informasjon om hvordan vi skal behandle slike personopplysninger. Enfinity er behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger. Behandlingsgrunnlaget er, med mindre annet er spesifisert, samtykke fra deg som besøkende/kunde.

Tidsperioden data blir lagret hos oss begrenser seg til tidsperioden som er nødvendig for at vi skal kunne ivareta kundeforholdet med deg. Vi behandler følgende kategorier personopplysninger om deg:

navn, tittel og firmatilhørighet

mobilnummer, e-post og eventuell annen kontaktinformasjon

transaksjonshistorikk samt andre opplysninger du gir i forbindelse med kontakt med oss.

Personopplysningene dine blir bare brukt til andre formål eller oppgitt til en tredjepart med din tillatelse eller når det er nødvendig for at vi skal kunne utføre de kontraktsmessige forpliktelsene vi har overfor deg.

Enfinity videreselger ikke personopplysninger til andre. Det er kun aggregert data som blir delt med tredjeparter. Vi kan for eksempel bruke en leverandør til å utføre tekniske tjenester, administrative tjenester eller andre tjenester på vegne av oss, og dele opplysningene dine med den aktuelle tjenesteleverandøren.

 

Vi ønsker å gjøre deg kjent med noen av dine viktigste rettigheter. I tillegg til at du har rett til informasjon om hvordan opplysninger om deg blir behandlet, og som vi har beskrevet ovenfor, har du på forespørsel rett til å få kopi av opplysningene som er registrert om deg.

Du har også rett til å få uriktige opplysninger korrigert og som en hovedregel også en rett til å få slettet opplysninger om deg selv dersom opplysningene ikke lengre er nødvendige for formålet de er samlet inn for eller dersom ditt samtykke trekkes tilbake. Du har også en rett til å bli «glemt», det vil si at du kan be oss om å slette alle innsamlede data om deg. Videre ønsker vi å informere om at du også har en rett til å klage til Datatilsynet.

Hvis du har spørsmål om dine rettigheter knyttet til vår håndtering av dine personopplysninger, vennligst ta kontakt med post@enfinity.no.

Du kan klage på hvordan Enfinity behandler dine opplysninger til:

Datatilsynet
e-post: postkasse@datatilsynet.no
telefon: 22 39 69 00.