Enfinity på Techology Fast 50


Publisert

Deloitte Technology Fast 50 er en kåring, og ikke minst en anerkjennelse, av de som har klart å vokse og å skape levedyktige virksomhet over tid – en feiring av evnen til å skape reell omsetning og vekst!

Kåringen har en bred definisjon av teknologiselskap. Fellesnevneren for alle som kvalifiserer til nominasjon er at selskapet enten har en egenutviklet innovativ teknologi, eller har funnet en innovativ måte å bruke eksisterende løsninger på.

Vi i Enfinity er veldig stolte over at vi i over 20 år har levert gode løsninger for internett og at vi nå de siste årene har klart å vokse og samtidig drive med stadig bedre kvalitet og kompetanse. Dette hadde ikke vært mulig uten lojale, dyktige og skikkelig gode folk!

Daglig leder (partner og gründer), Bjørn Kaare Bøe uttaler stolt at: 

Dette er et teamarbeid over tid! Vi har vært tålmodige, kanskje til og med litt forsiktige, men sammen med flinke folk internt, og ikke minst veldig lojale og trofaste kunder, har vi fått til dette sammen.

Rapporten plasserer Enfinity på en 41. plass. Du kan leser mer om Technology Fast 50 hos Deloitte.

Du finner hele rapporten (PDF) her - Deloitte Technology Fast 50 Norge

Trenger du også flinke folk til å lage gode løsninger for internett? Ta kontakt med Enfinity!

Kontaktperson:

Bjørn Kaare Bøe
bkb@enfinity.no
918 59 192