Google Analytics, fra UA til GA4


Publisert

Har du en nettside levert av Enfinity og er du fortsatt interessert i å følge med på trafikken på nettsiden via Google Analytics? Da må vi nå gjøre noen endringer i oppsettet på siden din. 1. juli fases dagens Google Analytics ut og GA4 tar over.

Enfinity kan ta seg av denne overgangen uten at dere behøver gjøre noen ting, tilgangen til Google Analytics beholdes og du beholder oversikt over trafikken.

Gamle Google Analytics (UA) fases ut

Helt fra 2019 har Google Analytics 4 (GA4) eksistert side om side med den "gamle" Universal Analytics (UA). Fra 1. juli 2023 vil UA-områder ikke lenger behandle data fra nettsiden din. Det gamle UA-området, og alt det inneholder av data og rapporter, slettes ikke. Men du må fra 1. juli 2023 bruke GA4 for å få oppdaterte data om dine nettsider og apper.

Fristen er 1. juli 2023

Hva er Google Analytics 4 og forskjell fra UA?

Rapporter og data i GA har vært fokusert rundt sidevisninger og økter på din nettside. Men nå som stadig mer trafikk og interaksjon med dine brukere har flyttet seg fra fra datamaskinen til mobiler – og fra nettsider til apper – har dette blitt en utdatert måte å samle og analysere data på.

Derfor innførte Google GA4 – som er et helt nytt verktøy.

Her er noe av det som er nytt og annerledes i GA4:

  • Både nettsider og apper: GA4 er laget for å samle data på tvers av nettsider og apper. Du kan nå få data fra de ulike kildene i ett og samme dashbord
  • Mer brukerorientert: I stedet for å ta utgangspunkt i økter på nettsiden, er data og rapporter nå sentrert rundt interaksjoner og handlinger fra brukeren – kalt «hendelser». Dette er en mye mer fleksibel og brukerorientert måte å samle og presentere data på
  • Smartere analyser og automatiseringer: GA4 innfører smartere funksjoner eksempelvis for automatisk identifisering av viktige hendelser, segmentering av brukergrupper og prediksjoner for bruksmønstre fremover i tid, ved hjelp av maskinlæring
  • Bedre integrasjoner: Andre relaterte Google-verktøy, som Google Ads og Google Tag Manager, er bedre integrert enn tidligere, slik at du kan jobbe mer strømlinjeformet og effektivt med annonser, datainnsamling og analyse
    Flere verktøy for personvern: Du har nå større kontroll over hvilke persondata nettsiden din samler inn. (Mer om dette nederst i artikkelen)

Kilde: Digital Norway 

Se ogå Google sine egne infosider: Google Analytics