Hos Enfinity er vi ivrige patrioter av Sandefjord


Publisert

Sandefjordsmønsteret og Enfinity sin deltakelse til å bidra til en lysere og positiv fremtid for Sandefjord.


Sandefjord er kjent for hvalfangst, fergeruter og ikke minst sitt sterke fellesskap. I hjertet av denne flotte byen finner du Enfinity, et firma med hovedsakelig fokus på å utvikle løsninger for nettbutikker og nettsider, men også en sterk støttespiller for lokalsamfunnet i Sandefjord. 

Enfinity er stolte av å være en del av Sandefjord, ikke bare som en bedrift, men som ivrige patrioter av byen. Sandefjordsmønsteret er ikke bare et mønster i ordets bokstavelige forstand, men en dypt symbolsk representasjon av Sandefjords identitet, historie og kultur. Det symboliserer samholdet og styrken i lokalsamfunnet, verdier som vi på Enfinity identifiserer oss sterkt med.

Enfinity er ivrige patrioter av Sandefjord, blant mye annet er vi medlem i Tenk Sandefjord. Tenk Sandefjord er en sammenslutning av enkeltpersoner, bedrifter og organisasjoner som jobber for å fremme byens beste. Ved å støtte Tenk Sandefjord vil vi på Enfinity vise vårt engasjement til å bidra til utviklingen av byen på tvers av sektorer. Sammen med andre lokale aktører jobber Enfinity for å skape en levende, bærekraftig og inkluderende by for alle.

Gjennom vår dedikasjon til lokalsamfunnet og engasjementet vårt for å støtte byens beste, er Enfinity med på å forme en lysere fremtid for Sandefjord og dens innbyggere.

 

Enfinity går utover tradisjonelle sponsorater og engasjerer seg aktivt i lokalsamfunnet på flere nivåer. Fra å støtte lokale arrangementer og idrettslag til å samarbeide med utdanningsinstitusjoner, viser Enfinity sitt engasjement for å skape en positiv innvirkning lokalt. Gjennom disse initiativene bidrar Enfinity til å bygge broer, skape muligheter og fremme vekst i Sandefjord.

 

Sandefjordsmønsteret, kilde: Tenk Sandefjord https://www.tenksandefjord.no/sandefjordmoensteret/